Цэс-Ном, хэвлэмэл материалууд

ТХБ-Г Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд интеграцч ...

Гарын авлагын зорилго нь ТХ, ТХБ, ТХЗ-ын үзэл баримтлалын мөн чанар, ТХЗ-д хүрэх суралцахуйн зорилго,

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, НОГООН ХӨГЖИЛ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ

Байгаль орчны салбарын ажилтан, албан хаагчдын албан бус сургалтын гарын авлага Энэхүү гарын авлага нь тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг илүү олон хүнд хүргэх, ногоон эдийн засгийн хөгжли ......

Хүүхдийн зусланд зориулсан сургалтын хөтөлбөр, хөтөч

Экологийн боловсрол Байгаль орчноо хайрлан хамгаалах тухай өнөөдөр багагүй ярьж олон төрлийн арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, хувь хүмүү ......

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, ISО 14000 стандартыг нэвтрүүлэх үндэсний стратеги 2016

Байгаль орчин Энэхүү стратегийн баримт бичгийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг (SDC)-ийн санхүүжилтээр Германы Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ээс хэрэгжүүлж буй Тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ESD) төслийн хүр ......

Ерөнхий боловсролын сургалт, үйл ажиллагаанд ТХБ-ыг тусган хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэл, шаа ...

Боловсрол соёл шинлэх ухааны яам Дэлхийн улс орнууд хөгжлийн стратегиэ тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд баримжаалан өөрчлөх болсноор хүний эрхийг хангах, нийгмийн шударга ёсыг хэвшүүлэх, амьдралын эрү ......

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.